El fons de Televisió Menorquina ja és a l'AISM

El fons de Televisió Menorquina ja és a l'AISMDesprés de deixar les seves emissions, l'any 2011, el fons de la Televisió Menorquina va estar dipositat a l'Editorial Menorca, pendent de formalitzar el contracte de cessió al Consell Insular de Menorca per a incorporar-lo a l'Arxiu d'Imatge i So. Acabat el procés legal, el gran volum de cintes de diferents formats s'ha traslladat a l'Arxiu per a evitar que es deteriori, ja que seria una llàstima perdre un fons audiovisual tan gran i tan complet de la Menorca de les darreres dècades del segle XX i primera dècada del XXI.

El fons està format per enregistraments de tota la programació de la televisió des dels seus inicis el 1989 fins al 2011. Es compon de dos grans blocs de documentació: per una part, la gravació dels programes i anuncis de publicitat, el que es coneix com els bruts, és a dir, les gravacions abans del seu muntatge per ser emeses; i, per altra banda, cintes de programació diària.

Tot aquest arxiu es troba en diferents suports segons el moment en què es van gravar: Fins a l'any 1998 s'empren cintes U-matic (cinta de 3/4 de polzada d'amplada en format analògic), que aquell any són substituïdes per cintes VHS, que els donaven més capacitat d'emmagatzematge. A partir de 2005 l'arxiu passa a ser digital i emmagatzemat en format DVD.

Pendents de fer l'inventari definitiu i valorar quina serà la millor manera per a conservar-lo i posar-lo a disposició del públic, es calcula que el fons que ha arribat a l'Arxiu està format per unes 530 cintes U-matic, 1830 VHS i 1550 DVD, que es correspondria a un total aproximat de 614.360 minuts, és a dir, a més de 10.000 hores d'emissió.