El catàleg de l'Arxiu en línia

El catàleg de l'Arxiu en líniaAcostar el catàleg dels fons fotogràfics de l’Arxiu d'Imatge i So de Menorca (AISM) a la ciutadania és una peça clau dins els objectius de difusió dels fons que custodia l'arxiu. I més encara, en aquest temps de pandèmia, tot evitant desplaçaments i facilitant-hi l’accés des de qualsevol ordinador.

La finalitat no és altra que la de facilitar la consulta en línia dels fons fotogràfics, a través del web de l’AISM. La possibilitat de revisar els fons des de casa facilitarà la consulta dels usuaris i posarà el servei a l'abast de tota la població d'una manera més còmoda.

El catàleg de l'AISM es pot consultar a través d'aquesta pàgina web, dins l’apartat «Catàleg». S’hi poden fer cerques segons col·leccions fotogràfiques concretes i acotades per paraules, temes, dates, llocs, etc. Els resultats es poden visualitzar amb fotografies amb marques d’aigua, fet que permet afinar molt més els resultats i sol·licitar les fotografies que es volen consultar o demanar en préstec a l’Arxiu.

Els usuaris poden consultar els fons complets que l'Arxiu ha rebut en donació o dels que n’és propietari. Pel que fa a aquelles col·leccions que no tenen cedits els drets d’imatge al Consell Insular, s’hi pot conèixer la informació general al mateix web, i s'han de consultar a la seu de l'Arxiu, a can Victori.