Fons Maria Mercadal i Pons

Fons Maria Mercadal i PonsMaria Mercadal i Pons nasqué a Maó el 1874. Va ser una de les primeres dones menorquines que accediren a la segona ensenyança, coincidint amb el moment en què el centre privat que la impartia a Menorca es convertí en Instituto Oficial de Segunda Enseñanza i passava així a ser públic (1874). D’aquesta manera l’Ajuntament oferia matrícules gratuïtes a les famílies que no podien pagar els estudis de batxillerat als seus fills i filles.
La seva graduació, el 1890, a l’Institut de Segona Ensenyança de Maó la convertí en una de les primeres dones que s’hi graduaven.
Va rebre classes de cant de Domenico Bellissimo Mirto i tingué una carrera artística plena de triomfs.
Durant anys va col·laborar en els concerts organitzats per la Secció de Literatura i Música de l’Ateneu de Maó, institució de la qual fou nomenada presidenta el 1922.
Entre el 1915 i el 1930 va actuar en diverses ocasions al Teatre Principal i a l’Ateneu, on donà a conèixer els grans compositors clàssics i moderns.
El Grup Filharmònic de l’Ateneu, creat el 1916, es va dissoldre, i Maria Mercadal va dedicar diversos escrits i conferències al tema. És particularment recordada la que impartí el 1929, el mateix any de la dissolució, a l’Ateneu, “Consideraciones sobre la conveniencia, para la educación musical, de restablecer el Grupo Filarmónico”. Fou la primera conferència que una dona realitzà en aquesta institució.
Fou nomenada sòcia de mèrit de l’Ateneu de Maó i de l’Orfeó Maonès (1947).
Els descendents de Maria han seguit amb la tradició familiar que ella inicià fent de la música una forma de vida.

[Informació facilitada per la Xarxa Vives d’Universitats. / Autoria de la fitxa: Iraïs Seguí Palou.]