Fons Institut Menorquí d'Estudis

Fons Institut Menorquí d'EstudisL’Institut Menorquí d’Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca (CIM) de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, amb la voluntat d’esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència.
L’IME, a més de les activitats pròpies (cursos, jornades, edició, beques d’investigació…), pot conveniar amb institucions i entitats la realització dels serveis següents:

Elaboració d’informes tècnics.
Elaboració de projectes científics.
Organització de conferències, jornades, cursos i seminaris.
Organització d’excursions i visites de caire científic.
Organització d’exposicions didàctiques.
Coordinació de l’edició de llibres.

Els enregistraments dels seus diferents actes comencen l’any 1985 amb les “Jornades d’Antropologia i Societats Pageses”.
Aquests han estat custodiats a l’Arxiu de l’IME fins que han passat a les dependències de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, que s’ha encarregat de la seva digitalització.