Signatura conveni de col·laboració

Signatura conveni de col·laboracióEls consellers de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, del Consell d’Eivissa, David Ribas, i la consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Formentera, Susana Labrador, van signar el passat dia 18 d’octubre un conveni marc per a la col·laboració i coordinació dels arxius insulars d’imatge i so.

Aquest acord, neix a partir de la feina feta pels 4 arxius en la que es va veure la necessitat de compartir línies de gestió i conservació dels fons i també de sumar esforços en la divulgació d’aquest patrimoni documental.

L’acord obre vies de col·laboració i coordinació entre l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, l’Arxiu d’Imatge i So d’Eivissa i l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera. Tots aquests arxius audiovisuals foren creats entre final dels anys noranta i la primera dècada del segle xxi i nascuts amb la finalitat de preservar i difondre el patrimoni històric, en aquest cas el patrimoni documental en imatges i arxius sonors de cada una de les illes, documents que tenen un gran interès pel seu valor informatiu i cultural.

Entre d’altres coses, el conveni recull, la conveniència d’afavorir la coordinació dels arxius per fomentar unes mateixes línies de gestió i conservació dels fons documentals, al mateix temps que s’afavoreix la divulgació d’aquest patrimoni –propiciant la itinerància d’exposicions i cicles de cinema, l’intercanvi de documents fotogràfics, audiovisuals i sonors, així com la projecció exterior de les activitats que s’organitzen– i la formació tècnica per al personal dels quatre arxius d’imatge i so.