Presentació

L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca és un servei del Consell Insular de Menorca destinat a la recuperació i la custòdia del patrimoni documental en imatges i sons produïts o referits a l’illa de Menorca. L’origen de l’AISM sorgeix de la necessitat inicial que Menorca pogués comptar amb un centre de referència en relació amb aquest tipus de documentació que orientés la seva tasca en aspectes com ara la seva recerca i recuperació (la majoria de fons d’aquest tipus són fruit de l’activitat de particulars o entitats) així com en relació a aspectes tècnics específics de tractament arxivístic per aquest tipus de materials.

El primer pas per a la creació de l’AISM es va dur a terme amb l’elaboració d’un projecte que definia les necessitats i les línies a seguir per un servei d’aquestes característiques i per altra banda, amb l’organització d’exposicions temàtiques que van servir de primera empenta per dur a terme de manera paral·lela una cerca fotogràfica per tota l’illa i la catalogació dels documents recopilats. Així mateix, es van anar recollint els primers fons sonors que també van passar a engruixir aquest primer embrió del que seria l’AISM.

Tot això va acabar materialitzant-se amb l’obertura al el gener de 2006, coincidint amb la diada de Sant Antoni, d’aquest Arxiu d’Imatge i So de Menorca, que passava a ocupar la que havia estat l’antiga seu del CIM i que a partir d’ara compartiria espai amb l’Institut Menorquí d’Estudis.

En els anys que l’AISM du obert al públic, el balanç de participació i l’acollida que ha tingut per part de la societat menorquina han estat força positius. L’AISM s’ha engruixit amb valuosos fons fotogràfics, sonors i filmogràfics (en aquest cas fruit de la incorporació del recull de pel·lícules que la Filmoteca de Menorca de la Fundació Rubió Tudurí – Andrómaco havia realitzant també de manera paral·lela) i ha realitzat també nombroses activitats (exposicions, visites guiades, unitats didàctiques, publicació de llibres) destinades a donar a conèixer la importància de la recuperació del patrimoni fotogràfic, sonor i audiovisual de l’illa i amb ell la seva memòria, paisatge i societat.